Påmelding

Cuba

Spansk og LatinAmerikaStudier 1

 • Opplev Cuba før det er for sent
 • Lær og praktiser spansk til dagen
 • Lær om den latinamerikanske historie og opplev kulturen
 • Innrullering ved Universidad de la Habana
 • Et av våre mest eksotiske studiesteder

Studér på UniverSIDAD DE LA HABANA


GoStudy Academics har skreddersydd disse fagene sammen med Universitet i Havanna for å kunne tilby deg som student en nyttig utdannelse i spansk språk og latinamerikansk historie.

 • Lær deg enda mer spansk
 • Lær om latinamerikansk historie på Cuba
 • Norske ansatte som følger deg opp på Cuba
 • Dyktige forelesere med erfaring i å undervise utenlandske studenter

OM UIH og studiet

Spansk og Latin Amerika studier 1

Opptakskrav Generell studiekompetanse, ikke nødvendig med forkunnskaper i spansk da det gis et forkurs i Spansk A1 på 60 timer med oppstart ved ankomst til Cuba.
Undervisningsspråk Spansk
Omfang Heltid / Ett semester
Eksamen På studiested
Studie i regi av:

GoStudy samarbeider med CEM (Centro de Estudios Martianos) og Universitetet i Havanna, Facultad de Español para No Hispanohablantes. Begge institusjoner ligger i Vedado området.

Gostudys studenter vil få undervisning enten på UiHavana eller CEM iht. interne avtaler.

Våre lærere i spansk er ansatte ved Universitetet i Havanna med lang erfaring i undervisning i spansk språk for utenlandske studenter. UiH har i samarbeid med Universitetet i Cadiz, Spania, utviklet fagbøker i spansk som vil brukes som pensumbøker i Spansk språk. En av våre lærere er Diana Rosa Cáceres León som også er medforfatter av pensumbøkene vi skal bruke som er spesielt tilrettelagt for utenlandske studenter som studerer spansk på Cuba.

Universitetet i Havana (UiH)  ble stiftet i 1721. Det er det eldste universitetet på Cuba og et av de eldste i Latin-Amerika. Universitetet består av 15 fakulter og har vel 6000 studenter.

GoStudyCuba vil ellers tilrettelegge for kulturelle aktiviteter og utgir ukentlig en aktivitetskalender for studentene under deres opphold. Aktivitetskalenderen informerer studentene om hva som skjer i Havanna angående aktuelle konserter, filmer, utstillinger, festivaler med mer. Dette er en unik mulighet for å kunne få en førstehånds oppleve av Havanas rike kulturliv på.

GoStudyCuba arrangerer også helgeutflukter der studentene får mulighet til å se ulike destinasjoner på Cuba og oppleve Cubas diverse kultur og natur på kryss og tvers.

Hovedstaden Havana har virkelig en særpreget stemning, og det er ikke til å unngå å la seg rive med. En by med mer kontraster enn Havana, er vanskelig å finne. Overalt kjører fantastiske amerikanske biler fra 50-tallet rundt. For ikke å snakke om musikken, spillegleden, dansen, livsutfoldelsen og det å leve i øyeblikket.

Bli med å studèr på Cuba - Opplev Cuba før det er for sent!

 

OM FAGENE

Spansk og Latin Amerikastudier 1:
Faget krever generell studiekompetanse.
Ingen forkunnkaper er nødvendig da vi vil gi et forkurs i Spansk A1 på 60 timer over fire uker ved oppstart som en integrert del av kurset. 

Hvem dette studiet passer for:
Dette kurset passer godt for studenter som ønsker en grundig innføring i spansk språk og latinamerikansk kultur. Kurset starter med et intensivt forkurs i spansk på A1 nivå på 4 uker. Dette vil gi studentene grunnlag for å starte på semesterstudiet i Spansk språk og Latin-Amerikansk Kultur. Forkurset gir ikke studiepoengsuttelling men studentene vil få en sertifisering på bestått kurs i spansk språk på A1 nivå.

Dette kurset passer også godt for de som har noe forkunnskaper i spansk, men som vil friske opp og fordype sine kunnskaper. Kurset vil danne et solid grunnlag i spansk språk og gi en grundig forståelse av Latin Amerikansk Kultur.  

Organisering:

Forkurs:
Lengua y Comunicación I
Kurset starter med et intensivt forkurs i spansk språk 4 timer pr dag, 5 dager i uken over 4 uker på A1 nivå. Forkurset gir ikke studiepoengutelling, men vil gi et diplom på gjennomført kurs i spansk språk på A1 nivå. Deretter starter semester studiet i Spansk språk og Latinamerikansk Kultur.

Spansk språk:
Lengua y Comunicación II Y Gramática I
Totalt antall undervisningstimer;Spansk Språk og Kommunikasjon II: 64 timer
(Forelesning: 40 timer, Seminarer: 24 timer)

Spansk Gramatikk I: 64 timer
(Forelesning: 40 timer, Seminarer: 24 timer)

Latinamerikansk kultur:
Historia de la Cultura de Iberoamérica y el Caribe I
Totalt antall undervisningstimer;
Latinamerikansk Kultur; 64 timer
(Forelesning: 40 timer, Seminarer: 24 timer)

Semesterstudiet har både oppstart høst og vår og er et fulltidstudie med minimum 8 undervisningstimer i uken. I tillegg vil det bli seminarer og obligatorisk gruppearbeid og aktuelle utflukter.

Eksamen(er) + Vurderingsform;
Spansk språk:
Lengua y Comunicación II Y Gramática I
Det vil bli 2 avsluttende eksamener i Spansk språk. En skriftlig del og en muntlig som begge tilsammen utgjør en samlet karakter. Ingen hjelpemiddler.

Latinamerikansk kultur:
Historia de la Cultura de Iberoamérica y el Caribe I
Her vil eksamensformen være bli en muntlig presentajon av et selvvalgt emne innenfor pensum.

Vurdering
Ved sensur brukes karakterskalaen fra A til F, der F er stryk.

Forventet læringsutbytte
Etter fullført semester vil studentene ha solid kunnskap om grunnleggende spansk grammatikk og utale. Sammen med Latin Amerikansk kultur vil studenten ha tilegnet seg bred forståelse av hovedtrekkene i utviklingen av Latin Amerikansk og Karibisk hitorie og kultur. De vil kunne lese og uttrykke seg både muntlig og skriftlig på et enkelt akademisk spansk.

Opplev cubansk kultur

 

 • Del leilighet med medstudent 
 • Fint område i Havana
 • Bli enda dyktigere i spansk
 • Godt samhold mellom studentene
 • Opplev cubanske rytmer og musikk like i nærheten

Cuba forandrer seg - Opplev Cuba før det er for sent!

Ingen annen øy i Karibia er i nærheten av Cuba når det gjelder interessante historiske temaer. Før europeerne kom til Cuba bodde det tre indianske folkegrupper der.

Cuba ble oppdaget av Christoffer Columbus i 1492 og kolonialisert av Spania på 1500-tallet. Cuba var en spansk koloni i nesten 400 år. De indianske folkegruppene var mer eller mindre utslettet på 1600-tallet, og det ble innført afrikanske slaver som arbeidskraft.

USA støttet kubanerne i selvstendighetskrigen fra Spania i 1898, men valgte selv å okkupere landet like etterpå. USA styrte Cuba fram til 1902 da landet ble selvstendig, men tvang igjennom et grunnlovsvedlegg som ga USA stor innflytelse over kubansk økonomi og utenrikspolitikk.

I årene etter selvstendigheten ble landet styrt av vekslende demokratiske og korrupte regimer, og samfunnet var preget av stor sosial ulikhet.

Fidel Castro tok makten i 1959 gjennom væpnet revolusjon, og gjorde Cuba til en kommunistisk ettpartistat. Castro gjennomførte et radikalt økonomisk program med store nasjonaliseringsreformer. Dette førte til at Cuba kom i konflikt med USA. Forholdet forverret seg da Castro fikk økonomisk bistand og begynte å handle med Sovjetunionen. I 1962 innførte USA en streng handelsblokade som fortsatt gjelder i dag, men som holder på å forandre seg etter at presidentene Obama og Raul Castro har begynt å utveksle politiske fanger.

Om Havana
Havana er Cuba´s største by. Dens bygninger er enestående og ble tidlig satt opp på UNESCO`s liste over verdens kulturarv.

Å reise til Havana er som og reise tilbake i tid, ikke bare til 50/60-tallet, men også hundrevis av år. For her ser vi enda kanonene som ble brukt mot sjørøverne som stadig var ute etter å røve gullet og sølvet som spanjolene i sin tid skulle frakte hjemover fra Sor Amerika.

Obispo er en av byens eldste gater der man blant annet finner de kjente barene Bodeguita og El Floridita. Disse var den kjente nord amerikanske forfatteren Ernst Hemingways stambarer.

Hovedstaden har virkelig en særpreget stemning, og det er ikke til å unngå å la seg rive med. En by med mere kontraster enn Havana, er vanskelig å finne. Overalt kjører fantastiske amerikanske biler fra 50-tallet rundt. For ikke å snakke om musikken, spillegleden, dansen, livsutfoldelsen og det å leve i øyeblikket.

Innkvatering og fasiliteter
GoStudy jobber med cubanske familier. Disse familiene eier hus og har statlig autorisasjon for å leie ut. Leilighetene er ulike, men alle har noenlunde samme standard. Alle leiligheter har eget bad, lite kjøkken m/ kjøleskap, air condition og tv.

Alle hus ligger i de populære nabolag, El Vedado. El Vedado ligger i omraadet rundt  Universitetet i Havana og studiesenteret CEM. Disse regnes som veldig trygge områder. Familiene som eier husene kan også stå for frokost servering etter nærmere avtale, hvis dette er noe studentene selv ønsker. Dette er ikke inkludert i prisen, men kan likevel bli billigere en å spise frokost på en cafe. Samtidig kan det være en fin måte å komme i kontakt med vertsfamiliene på. 

Det er som regel 2 sengeplasser per rom i hver leilighet. Det er noen få leiligheter som har 3-4 senger per rom i større leiligheter.

Leilighetene/husene blir rengjort 2 ganger i uken av husvertene.

Det er også mulig å gjøre avtale med dem om vask av klær, og betale en liten sum for dette.

Klima
Cuba er deilig året rundt. Utenfor byene er det palmer, det karibiske hav og kilometervis av hvite sandstrender, hvor det evige tropeklimaet sikrer behagelige temperaturer og et badevann som aldri er under 25 grader. Gjennomsnittlig kan du regne med 330 soldager i året.

Fritidsaktiviteter
GoStudy Cuba Team tilrettelegger for kulturelle aktiviteter og utgir ukentlig en aktivitetskalender for studentenes under deres opphold. Aktivitetskalenderen informerer studentene om hva som skjer i Havanna angående aktuelle konserter, filmer, utstillinger, festivaler med mer. Studentene kan delta som de vil på disse aktivitetene. Vi har studieassistenter fra GoStudy teamet som også deltar, spesielt i begynnelsen av oppholdet, hvor det enda kan være vanskelig å orientere seg i Havanna.

GoStudy Cuba Team arrangerer også helgeutflukter der studentene får mulighet til å se ulike destinasjoner på Cuba og oppleve Cubas diverse natur og kultur. Disse utflukter er også frivillige.

Shopping
I Havana kryr det av forskjellige markeder, og man kan bruke timevis på å gå rundt å oppdage nye spennende ting.

Lommepenger
Myntenheten på Cuba er konvertible pesos (CUC). 1 CUC tilsvarer en USD. Cuba er et forholdsvis rimelig sted, og våre studenter vil nyte godt av goder som lokale priser med taxi etc. Ca. 5.000,- kroner pr. måned bør dekke de aller flestes behov.

Språk og religion
Det offisielle språket på Cuba er spansk. Den største organiserte religion er Den romersk-katolske kirke, samt en rekke afro-cubanske religioner. Blant disse er Santeria den mest sentrale. Offisielt har Cuba vært en ateistisk stat etter at 26. juli-bevegelsen kom til makten, men de religiøse restriksjoner er blitt færre siden 1991.

Helsetilbud
Cubansk helsevesen anses for å være veldig bra. Våre norske og lokalt ansatte har god kontakt med lege, legevakt og sykehus. De vil bistå deg dersom noe skulle oppstå.

Internett
Det finnes datamaskiner med internett på utvalgte steder, men vær oppmerksom på at hastighet og tilgang ikke er som i Norge.

Totalpakker sikrer deg gode priser

Fra kr.

89.500,-
Flyreise inkludert
Bosted inkludert
Studie inkludert

Totalpakke

Som eneste aktør på markedet tilbyr GoStudy Academics en totalpakke for våre studenter. Det vil si at du som student får både studie, reise og opphold - alt er ordnet av oss, for deg. I tillegg samarbeider vi med anerkjente  universitet for å gi deg en god start på din utdannelse.

Studiene er levert av University of Havana i samarbeid med GoStudy Academics.

Fly Inkludert Opphold Inkludert
Mat Lunsj inkludert Internett På skolen
Strand 15 min. med bil Butikk 5 min. gange
Opptakskrav Generell studiekompetanse Klasserom 10 min. gange
Restauranter 5 min. gange Avreise vårsemester Februar
Avreise høstsemester September Visum Ja
Vår 2019, Høst 2019 & Vår 2020: kr 89.500,- + Adm.gebyr: kr 2 500,-

Nytt

Ledige studieplasser

01.07.2019
Fortsatt usikker på hva du skal etter sommeren? Lyst til å begynne studiene, men også til å reise og oppdage mer av verden? Da er du ikke alene! Våre studenter tar startstudier i utlandet som kan brukes i senere grader, samtidig som de gjør noe helt annet etter videregående.
Les mer

Åpnet høst 2018 og vår 2019 for påmelding

01.07.2019
Nå er det din tur! Uforpliktende påmelding til høsten 2018 og våren 2019 er i full gang. Du kan studere på Bali, i Sydney, i Mexico, på Cuba, i Paris, i Barcelona og i England. Du kan velge mellom Ex.phil/Ex.fac med tilleggsfag, og som eneste leverandør kan du studere personlig trener på Bali og i Sydney. I Sydney og på Cuba kan du o...
Les mer

3 uker er gått - finnes ikke sammenligning

08.03.2016
Fra Cuba er Ida Elisabeth i full gang med blogging. Hun skal blogge sammen med Carl Petter men det første innlegget kommer fra Ida. Hun beskriver de første ukene som helt fantastisk, og vi tror hun.
Les mer

Studieuken på Cuba

28.10.2015
Både på Cuba, Bali, Mexico og i Sydney har studentene studieuke. Denne uken bruker de fleste på å reise rundt å utforske landet de besøker. På Cuba som er liten i størrelse kan man få sett mye av landet på en liten uke. Amalie som blogger fra Cuba valgte å ta turen blant annet til Trinidad.
Les mer

Backpacking på Cuba

24.04.2015
Det er også fullt mulig å få en smakebit av backpacker livet om man er student i utlandet. Studentene i Cuba hev sekken på ryggen og reiste rundt på Cuba en uke. Her fikk de muligheten til å  besøke flere byer som Trinidad og Cienfuego.
Les mer

Tidenes naturopplevelse

20.04.2015
En uke som student i utlandet er fyllt med nye opplevelser i tillegg til interessante forelesinger. Rett utenfor klasserommet og der du bor i Havanna er det muligheter som få andre steder har å by på.
Les mer

Et ekte karibisk paradis

07.04.2015
Når man studerer i utlandet er muligheten til å utforske ukjente landskap og nye kulturer store. Og på det punktet er Cuba helt i tet.
Les mer

Studentenes egne Instagram bilder

13.02.2015
Se studentenes egne Instagram bilder med taggen #gostudy99 eller følg oss på Instagram @gostudy99.
Les mer

Studenttorget intervjuer tidligere studenter

21.01.2015
Studentorget.no har intervjuet flere av våre tidligere studenter som gir deg som kommende student eller med tanker om å studere i utlandet, muligheten for å se hva studentene selv mener om sine studier i utlandet.
Les mer

Åpnet høst 2018 og vår 2019 for påmelding

14.10.2017
Nå er det din tur! Uforpliktende påmelding til høsten 2018 og våren 2019 er i full gang. Du kan studere på Bali, i Sydney, i Mexico, på Cuba, i Paris, i Barcelona og i England. Du kan velge mellom Ex.phil/Ex.fac med tilleggsfag, og som eneste leverandør kan du studere personlig trener på Bali og i Sydney. I Sydney og på Cuba kan du o...
Les mer

Langhelg på Cuba

16.11.2015
En av tingene som er så fantastisk med å studere i utlandet er muligheten for å utforske landet man bor i eller nærliggende land. Thea som blogger fra Mexico reise sammen med noen venninner over til Cuba og hadde en langhelg i Havanna.
Les mer

Studér i utlandet kommende høst

08.07.2015
Det er fortsatt mulig å melde seg på studier til høst 2015. Rett over sommeren er det oppstart av nytt semester på Bali, i Sydney, på Cuba, i Mexico og i Norge.
Les mer

Jeg har meldt meg på, hva skjer nå?

20.04.2015
Du har meldt deg på studier gjennom GoStudy, GoStudy Sport eller GoStudy Academics og lurer på hva som skjer videre. Du har også en venn som har lyst å være med og usikker på om han er for sent ute.
Les mer

Ta flere semestre i utlandet

09.04.2015
Nytt fra kommende semester er at man nå kan studere flere semestre gjennom Gostudy Academics blant annet på Cuba ved Universitetet i Havanna.
Les mer

Studentenes egen blogg

16.02.2015
Hvert semester skriver studentene sin egen blogg fra sin studiehverdag i utlandet. For deg som går med tanker eller skal studere i utlandet gir det deg en fin pekepinn på hva du kan forvente å oppleve under et semester.
Les mer

Vårsemesteret 2015 er i gang

05.02.2015
Vårsemester er i gang og studentene er ankommet studiestedene som de skal være de neste 3 månedene. Her skal de være med på opplevelser og ha spennende studier.  
Les mer

Meld deg på uforpliktende!

Dette er en helt uforpliktende påmelding. Når påmelding er mottatt vil du bli kontaktet av en av våre studentrådgivere. Melder du deg på som VGS Privatist vil du få en liste med fagvalg og studieprosenter pr fag. Husk at dette bare er tiltenkt som en indikasjon på studiemengde og pris - du vil få tett oppfølging av våre studentrådgivere, og sammen tilpasse din fagplan i forhold til priser og støtte fra Lånekassen.

Steg 1

Velg når, hvor og hva

Velg semester
Chat med oss