Skip to main content

Monica Amundsen fra Bergen er en av lærerne som har ansvar for undervisningen i realfag på Bali. Felles for elevene er at de ønsker å forbedre deler av karakterene fra videregående.

I mer enn 20 år har Amundsen arbeidet i videregående skole, og hun er også sensor. På menyen  er det realfag som matematikk, naturfag, kjemi og biologi. Dette er også de fagene flest elever ønsker å ta opp etter videregående. Realfagslæreren forstår godt at stadig flere elever velger å reise til Bali for å forbedre karakterene.

Elevene vil oppleve noe mer
– Livet som privatist hjemme kan være nokså ensomt og ensformig. Elevene på Bali vil oppleve noe mer enn bare undervisning. Vi gjør dessuten undervisningen mer praktisk gjennom eksempler.  Elevene danner et godt og sosialt felleskap og miljøet kan kanskje sammenlignes med en folkehøgskole, sier Amundsen.

Vanligvis arbeider hun ved en videregående skole i Bergen, men har tatt permisjon i et år for å følge opp elever gjennom GoStudy på Bali. Hun har også undervist på Bali tidligere.

Budsjett og valutakurser
I jakten på bedre karakterer er det to elev-kategorier. I den ene kategorien finnes elevene som ønsker seg studiekompetanse. Den andre kategorien er elever som trenger ekstra poeng for å komme inn på studiet de drømmer om. Amundsen er ikke i tvil om at semesteret på Bali uansett er en meningsfull erfaring for elevene.

– Min opplevelse er at elevene blir mer voksne etter et semester her, sier hun.

Selv innleder Amundsen semesteret med matematikk som har relevans for elevene.

– Som å sette opp budsjett og lære seg valutakurser, smiler hun.