Skip to main content

PARIS

Ex.phil. og Ex.fac.

Ta Exphil og Exfac, få studiepoeng og samtidig opplev storbyen Paris! Med undervisning midt på legendariske Montmartre vil du få en studiehverdag utenom det vanlige. Sammen med oss får du oppleve en ny kultur, samtidig som du fordyper deg i grunnleggende sosiale spørsmål som berører samfunn, identitet og etiske problemstillinger.

Vi reiser og bor sammen

Opplev en av Europas mest spennende byer

Flybillett, opphold og undervisning inkludert

Tett oppfølging av erfarne, norske lærere

Studie

Studiepoeng: 30
Varighet: 12 uker
Avreise: Februar og september

Hold av studieplass

Om

Om fagene og studieløpet

Er du glad i å gruble over ting, diskutere og stille spørsmål? Lurer du på hvor kunnskapen vår kommer fra – og hva vi kan vite noe sikkert om? Studier i filosofiske temaer er verdifullt både på et personlig plan og profesjonelt fordi du får innsikt i hovedlinjene i Vestens tenkning fra antikken og frem til vår tid og trenes i argumentasjonsteknikker og kritisk tenkning. Det er nettopp derfor kursene Exphil og Exfac er obligatoriske innen de fleste utdanninger ved norske universiteter og høgskoler. Ved å ta Exphil og Exfac samt tilleggsfag sammen med oss har du dessuten en mulighet til å få disse godkjente som en del av din videre utdanning. Studiene gir deg 30 studiepoeng ved beståtte eksamener, som kan brukes som tilleggspoeng på vitnemålet dersom du trenger det. Som student på Exphil og Exfac er du innrullert ved NLA Høgskolen i Norge. Det vil si at det er et norsk studie, hvor man har «flyttet» klasserommet til utlandet. Du har obligatoriske innleveringer på nett og en avsluttende eksamen i Norge etter hjemreise. Exphil, Exfac og tilleggsfaget regnes som fulltidsstudium. 

For at studentene skal få en best mulig faglig oppfølging legger vi til rette for et variert undervisningstilbud gjennom oppholdet. Du vil i den første delen av semesteret få innføring i fagene gjennom klasseromsundervisning med forelesninger og gruppesamtaler. 

Denne delen avsluttes med skriftlige oppgaver der du vil få individuell tilbakemelding på arbeidet ditt. I den andre delen av semesteret legges det opp til en variasjon av klasseromsundervisning, individuell veiledning og fellesundervisning på nett som skal bidra til at du er godt forberedt til avsluttende eksamener.

Exphil – 10 studiepoeng

Examen Philosophicum – Exphil – gir deg en innføring i et utvalg sentrale emner innen vestlig filosofisk tenkning fra antikken til vår tid. Hva kan vi ha kunnskap om og hvordan vi tilegner oss den, finnes det evige sannheter og hva vil det si å argumentere godt for seg er blant spørsmål som her behandles. 

Vi vender dessuten blikket mot det enkelte individ og behandler spørsmål rundt menneskets eksistens. Hvem har vel ikke lurt på hva som er meningen med livet? Og om dette spørsmålet er vanskelig å svare på, kan det likevel være at man kan skape seg en mening i livet?

Kjennskap til filosofiske emner og tematikk er et fantastisk universalredskap til å skaffe deg et fugleperspektiv på nær sagt alle spørsmål og problemer du støter på i livet, og åpne dem opp for kritisk diskusjon og undersøkelse. Dessuten gjør denne kunnskapen deg bedre rustet til studier på høyere nivå og senere i arbeidslivet med krav til kritisk sans og god formuleringsevne.

Exfac – 10 studiepoeng

Examen Facultatum – Exfac – er et forberedende studie som skal gi forkunnskaper om spesifikke fagområder, fagterminologi og faghistorie. Vår variant gir en innføring i emnene etikk og vitenskapsfilosofi. Her behandles blant annet etiske spørsmål som “hva vil det si å være et godt menneske” og “hva er et rettferdig samfunn”.

Tematikk knyttet til vitenskapsfilosofi ser nærmere på hvilke kriterier som bør ligge til grunn for godt vitenskapelig arbeid, hvilke metoder er best å benytte og hvordan forklarer man funn gjort gjennom forskning.  

Dette er et fag som på den ene siden gir deg innføring i etiske problemstillinger som berører alle samfunn, på den andre siden gir deg en dypere forståelse av forholdet mellom vitenskap og samfunn.

Tilleggsfag – 10 studiepoeng

For at semesteret skal utgjøre 30 studiepoeng (tilsvarende fulltidsstudium) er det lagt til et fag. Hvilket fag dette blir annonseres når det nærmer seg avreise, da det kan variere fra semester til semester. De siste semestrene har det tredje emnet vært innføring i modernitetens idéhistorie. Her lærer du om sentrale tankestrømninger som har preget den moderne tid, ser på sammenhenger disse har oppstått ut fra, eller er et symptom på, og deres virkningshistorie gjennom et idéhistorisk blikk. Her får du god innsikt i ulike tankestrømmer som har vært betydningsfulle for menneskets utvikling; politisk, teknologisk, økonomisk og kunstnerisk, for å nevne noe, men også kritikk av tankesett og ideer som har gitt ulike utslag opp gjennom menneskets moderne historie.     

Priser og støtte fra Lånekassen

Vi ønsker at det skal være økonomisk forutsigbart og enkelt å reise med GoStudy og tilbyr derfor en totalpakke som inkluderer fly, opphold og undervisning. Dermed trenger du ikke å tenke på så mye annet enn lommepenger.

Pris: kr. 88 900.
Reservasjonsbeløp på kr. 2 600,- kommer i tillegg.

‍Prisen inkluderer fly tur/retur fra Gardermoen til studiested, bosted, undervisning og utflukter. Det kan komme mindre prisjusteringer, grunnet valuta og prisendringer på fly. Kostnader som kommer i tillegg er reservasjonsbeløp, pensum, eksamensoppmelding og visum.

‍Prisen inkluderer fly tur/retur fra Gardermoen til studiested, bosted og studiet. Det kan komme mindre prisjusteringer, grunnet valuta og prisendringer på fly. Kostnader som kommer i tillegg er reservasjonsbeløp og visum.

‍Studiet kvalifiserer til støtte fra Lånekassen. Du kan søke om fullt lån og stipend som beløper seg til rundt kr. 69 000 for høstsemesteret og rundt kr. 83 000 for vårsemesteret. Alle som skal søke støtte fra Lånekassen må ha generell studiekompetanse. Vi oppfordrer alle våre studenter til å lese seg godt opp på Lånekassen sine vilkår. Les mer om støtte fra Lånekassen her.

Påmelding

Du kan velge å holde av en plass helt uforpliktende. Vi vil ta kontakt med deg så du lett kan få svar på akkurat dine spørsmål. Vi vil også oppdatere deg med relevant informasjon om ditt valgte studie/studiested. Du vil videre få tilbud om rådgivning.

‍Dersom du vil være sikker på at vi skal få deg med på avreisen kan du sikre deg en plass ved å betale reservasjonsbeløpet på kr. 2 600.

‍Er du i tvil om hvilket studium som passer for deg, kan du kontakte oss via chat, e-post eller telefon.

Her bor du

Alle studenter bor sammen fra to til seks personer i leiligheter som er sentralt beliggende i Paris. Du vil oppleve sjarmen ved å bo sentralt, men vær forberedt på at bostandarden varierer fra bygning til bygning og at ingen leiligheter er helt like.

‍Dersom du reiser sammen med noen, kan du legge inn ønske om å bo sammen ved påmelding, eller etter påmelding. Dette vil vi ta hensyn til ved fordeling av leiligheter. Dersom du reiser alene, plasserer vi deg sammen med andre medstudenter vi tror du passer sammen med basert på informasjonen om deg gitt på forhånd.

Hverdagen i Paris

Hverdagen i Paris er en nydelig kombinasjon av studier, og fine opplevelser i en av Europas største byer. Med vår lokalkunnskap og et velorganisert opplegg ligger alt til rette for at du skal få mest ut av oppholdet og skape deg en inspirerende hverdag på ditt nye studiested.

Undervisningen finner sted på Montmartre, en av de mest besøkte og beundrede bydelene i Paris. Reisetiden til skolen er ikke lang, og for noen er det mulig å gå hele veien. Da kan du for eksempel ta seg en kaffe på veien, og oppdage noe nytt hver dag. Dagene du ikke har undervisning kan du bruke til egenstudier og fritidsaktiviteter alene eller sammen med andre. Oppholdet i utlandet er berikende: Du vil oppdage nye ting hver dag, utforske nye strøk og severdigheter og bli bedre kjent med de andre i gruppen – og deg selv.

‍Studentene våre sier at de setter pris på å kjenne på stemningen, luktene, la seg overraske av nye bygg og plasser, og ikke minst finne seg sine favorittplasser å lese/spise på. Sammen drar vi på utflukter og sammenkomster hvor vi får lære mer om byene og deres historie, kultur og særpreg.

Populære aktiviteter for studentene våre:

• Shopping
• Gå på bruktmarkeder
• Studere på kafé
• Fotballkamper
• Konserter
• Rusle rundt i gatene
• Piknik i parken
• Utforske forskjellige spisesteder
• Danse
• Små helgeturer til nærliggende byer

Hverdag

Hold av plass

Du kan holde av en plass helt uforpliktende. Vi vil ta kontakt med deg så du lett kan få svar på akkurat dine spørsmål. Vi vil også oppdatere deg med relevant informasjon om studietilbudet du har valgt.

  Studentene

  Q&A

  Er studiet støttet av Lånekassen?

  Studiet kvalifiserer til støtte fra Lånekassen. Du kan søke om fullt lån og stipend som beløper seg til rundt kr 55.000, -. Alle som skal søke støtte fra Lånekassen må ha generell studiekompetanse. Vi oppfordrer alle våre studenter til å lese seg godt opp på lånekassen sine vilkår. Les mer om støtte fra Lånekassen her.

  Lånekassen gir støtte til elever og studenter som er tatt opp i en utdanning ved et lærested som er godkjent for støtte. For mer informasjon om hvilke utdanninger som gir rett til støtte, les her.

  Vi anbefaler deg å prøve ut støttekalkulatoren til lånekassen, som gir deg et overslag over hvor mye stipend og lån du kan få.

  Hva kan jeg forvente av standard på leiligheten?

  Alle studentene blir innlosjert i forskjellige leiligheter i både Paris og Barcelona, der bor du sammen med en til fem andre studenter/elever. Leiligheten inneholder det som er nødvendig for deg for en lengre periode.

  ‍Leilighetene er lokalisert forskjellige steder i byene, som gjør at standarden kan oppleves som forskjellig fra leilighet til leilighet, selv om alle bostedene har sine fortrinn. Vi må minne om at i storbyer som Barcelona og Paris er innlosjering er svært dyrt – så leilighetene har en typisk europeisk studentstandard.

  Hvor mye må jeg ha i lommepenger?

  Vi anbefaler alle våre studenter å spare opp mellom 5000,- til 10000,- i lommepenger per. måned. Du kan leve fint med dette beløpet, men det er opp til deg hvor mye du ønsker å bruke.

  Vi anbefaler alle våre studenter til å tenke litt gjennom på forhånd hva man ønsker å gjøre av aktiviteter, shopping og utflukter slik at man får beregnet best mulig.

  Hvor tar man eksamen?

  Du tar eksamen når du kommer hjem til Norge etter studieoppholdet. Det er Høgskolen NLA som organiserer og gjennomfører eksamen. Du kan velge å ta eksamen i følgende byer:

  ‍• Bergen
  • Oslo
  • Kristiansand

  Er det obligatorisk undervisning?

  For å skape en god studiehverdag og progresjon i fagene forventes det at studentene deltar aktivt både gjennom deltakelse i undervisningen og leverer skriftlige oppgaver. Fravær uten gyldig grunn kan føre til utvisning fra programmet.

  Hvem bor jeg sammen med?

  Dersom du reiser alene, vil du bli innlosjert med en medstudent. Ved påmelding kan du skrive informasjon om dine fritidsinteresser – og vi vil før avreisen plassere deg sammen med noen vi tror du vil passe sammen med.

  ‍Dersom du reiser sammen med noen, kan du registrere dette ved påmelding slik at dere får bo sammen.

  Hva er gjennomsnittsalderen på elevene?

  Alderen på studentene/elevene varierer, men vi ser at de fleste er i alderen 19-25 år.