Skip to main content

STUDER

Ex.phil. og Ex.fac.

Exphil/Exfac er obligatorisk innen de fleste utdanninger ved norske universiteter og høgskoler. Ved å ta Exphil/Exfac m/tilleggsfag med oss vil du ha muligheten til å få dette godkjent ved din videre utdanning. I tillegg får du 30 studiepoeng ved bestått eksamen, som kan brukes som tilleggspoeng på vitnemålet dersom du har krav på det.

Studie

Studiepoeng: 30
Varighet: 12 uker
Avreise: Februar og September

Studiesteder

Om Ex.phil. og Ex.fac.

Er du glad i å diskutere, stille spørsmål og tenke selv? Lurer du på hvor kunnskapen vår kommer fra – og hva vi kan vite sikkert? Filosofistudier og grunnleggende forståelse av teori er verdifullt både personlig og profesjonelt. Derfor er kursene Exphil/Exfac obligatoriske innen de fleste utdanninger ved norske universiteter og høgskoler. Ved å ta Exphil/Exfac med tilleggsfag med oss vil du ha muligheten til å få dette godkjent som en del av din videre utdanning. Studiene gir deg 30 studiepoeng ved bestått eksamen, som kan brukes som ekstrapoeng på vitnemålet der du trenger det. Som Exphil/Exfac student er du innrullert ved Høgskolen NLA i Norge. Det vil si at det er et norsk studie, hvor man har «flyttet» klasserommet til utlandet, og du mappeinnleveringer på nett og eksamen når du kommer hjem.

Exphil – 10 studiepoeng
Examen Philosophicum gir deg grunnleggende kunnskap om et utvalg sentrale emner i filosofi- og vitenskapshistorien fra antikken til vår tid. Vi diskuterer ulike syn på hva som egentlig eksisterer, hvordan vi kan vite noe om hvordan verden henger sammen – og de store spørsmålene om hvordan vi skal leve og hva som er meningen med det hele. Filosofi er et eget fag i universitetssystemet, men det er også et fantastisk universalredskap til å skaffe deg et fugleperspektiv på nær sagt alle spørsmål og problemer – og åpne dem for kritisk diskusjon og undersøkelse.

Exfac – 10 studiepoeng
Examen Facultatum er et forberedende studium som skal gi forkunnskaper om et fagområde – fagterminologi, faghistorie og grunnleggende problemstillinger. Vår variant er en allmenvariant av Exfac som gir innføring til både samfunnsvitenskap og humanvitenskap. Her lærer du teorier, begreper og forskingsstrategier som blir brukt for å forstå mennesket som et sosialt vesen – og om hvordan fortolkningen av handlinger og tekster kan klargjøre uenighet og åpne for et mangfold av meninger. En grunnleggende innføring i logikk og vitenskapshistorie gir deg også en generell forståelse av vitenskapelig metodikk. Dette er et fag som gir deg redskaper til kritisk tenkning for videre studier og som og hjelper deg å forstå forholdet mellom vitenskap og samfunn.

Tilleggsfag – 10 studiepoeng
For at studiet skal utgjøre 30 studiepoeng, er det lagt til et tilleggsfag. Tilleggsfaget blir annonsert når det nærmer seg avreise, og kan variere fra semester til semester. De siste semestrene har tilleggsfaget vært innføring i modernitetens idéhistorie. Her vil du lære mer om sentrale tanker i europeisk tenkning og skjønnlitteratur fra renessansen og frem til vår egen tid. Faget er et fint supplement til Exphil og Exfac og lar deg gå enda mer i dypden av filosofiske, litterære og vitenskapelige spørsmål.  Målet er å gi deg en helhetlig forståelse av moderne tenkning for å kunne tolke og formidle kunnskap på en kritisk måte.

Studiesteder

Bali

Mexico

Barcelona

Paris