Skip to main content

STUDIER

Privatiststudier

Med oss kan du ta opp fag, eller fullføre videregående utdanning! Velg mellom våre flotte studiesteder, reis med dine medelever og få undervisning av VGS Online som har over 10 års erfaring med privatiststudier i utlandet. Her får du både kunnskap og opplevelser!

På denne siden får du informasjon over hvilke fag vi tilbyr og på hvilke studiesteder du kan ta fag fra videregående.

Studie

Studie i regi av: VGS Online
Varighet: 10 uker
Avreise: Januar og August

Studiesteder

Fag

Fellesfag

Fellesfag er en betegnelse på fag som er obligatoriske innenfor ulike programområder, altså fag man ikke kan velge bort. Ikke alle må ha samtlige fellesfag – dette avhenger av hvilken studieretning og hvilket programområde man har valgt.

Eksamen: I Norge
Gir dette ekstra poeng: Nei, men man kan forberede tidligere karakter og dermed øke snittet
Hvor stor del av ett semester: Varierer fra fag til fag
Studie i regi av: VGS Online

Fag og beskrivelse:

Sted:

Matte 1P/2P og 1PY/2PY Alle
Norsk
Alle
Historie Alle
Naturfag Alle
Kroppsøving Alle
Samfunnskunnskap

Geografi

Alle

Alle

Religion og etikk Alle
Engelsk VG1 Alle

Programfag

Dette er de valgfrie fagene innenfor de ulike programområdene. Det er en rekke regler for hvor mange programfag en må ha og hvilke kombinasjoner som er tillatt. VGS Online sine rådgivere vil hjelpe deg med å vurdere de fagene du ønsker å ta.

Eksamen: I Norge
Gir dette ekstra poeng: Ja, for realfag og fremmedspråk
Hvor stor del av ett semester: Varierer fra fag til fag
Studie i regi av: VGS Online

Fag:

Sted:

Kjemi 1

Kjemi 2

Alle

Alle

Matte S1/S2
Matte R1/R2
Alle

Alle

Biologi 1

Biologi 2

Alle

Alle

Fysikk 1

Fysikk 2

Alle

Alle

Sosiologi og sosialantropologi

Politikk og menneskerettigheter

Samfunnskunnskap

Psykologi

Alle

Alle

Alle

Alle

Spansk Fremmedspråk

Engelsk 1/2

Barcelona/Mexico

Alle

Om privatiststudier

Istedenfor å ta fag i Norge, eller kun over nett, har vi klasseromsundervisning med dedikerte, erfarne norske lærere. Vi vil at du skal lykkes, for da lykkes også vi!

Fagene blir levert av VGS Online som har mer enn 10 års erfaring innen videregående undervisning.

VGS Online tilbyr tett oppfølging av elevene under hele studieforløpet, og helt fram til eksamen. Vi fokuserer på god oppfølging, og faglig sterke lærere. Gjennom semesteret har vi både eksamenstrening og prøveeksamen slik at du skal være forberedt til din eksamen når du kommer hjem til Norge. Den tette oppfølgingen, og de ulike forberedelsene i forkant er den viktigste grunnen til at våre elever oppnår de resultatene de ønsker.

Er du i tvil om hvilke fag du ønsker å ta? Ønsker du å komme inn på studier som ingeniør, medisin, tannlege, men er usikker på hvilke fag som er påkrevd? VGS Online tilbyr rådgivningstimer for deg som ønsker og trenger dette.

Påbygg til generell studiekompetanse:
Dette er alternativet for deg med yrkesfaglig skolebakgrunn eller fagbrev (eventuelt begge). Med forberedelse og eksamen i fag du trenger, hjelper vi deg til generell studiekompetanse.

23/5-regelen
Dette kan være en nyttig snarvei til generell studiekompetanse for deg som har lite skolegang, men som i stedet har prioritert arbeidserfaring eller annen praksis. Regelen er at du fra det året du fyller 23 år kan søke til opptak til universitetet eller høgskolen med en kombinasjon av seks utvalgte fag.

Forbedre eller fullføre vitnemålet
Hos oss kan du forbedre eller fullføre vitnemålet ditt. Dersom du ønsker å forbedre vitnemålet ditt, er det viktig å velge de riktige fagene som mangler. VGS Online hjelper deg gjerne med å velge de beste løsningene.

Studiesteder

Bali