Skip to main content

STUDER

Sosialantropologi

I en stadig mer sammensatt verden der endringer skjer i et raskere tempo enn noensinne, bidrar sosialantropologien med unike og verdifulle redskaper til å forstå og endre verden vi lever i.

Studie

Studiepoeng: 30
Varighet: 16 uker
Avreise: Februar og September

Studiesteder

Om Sosialantropologi

Sosialantropologi er et bredt fag både når det gjelder tema og region. Hele verden er potensielt nedslagsfelt for antropologiske undersøkelser – fra små øysamfunn i Stillehavet til urbane kulturer i verdens millionbyer.

Hos oss vil du blant annet lære om temaer som kommunikasjon, identitet, etnisk mangfold, urfolk, slektskap, makt og symboler som dimensjoner i menneskelig sosialt liv. I løpet av semesteret blir du kjent med et bredt utvalg av antropologiske studier – om misjonærenes innvirkning på aboriginenes samfunn i Australia, migrasjonsprosesser i Norge, ritualer og hanekamp på Bali, bistandskritikk på Haiti, mote og identitet i Kongo, dagens klimabevegelser og mye mer. Gjennom studiet får du en bredere forståelse for hva det vil si å være menneske.

Helt sentralt i sosialantropolig er feltarbeidet og deltakende observasjon. Kort fortalt går det ut på at antropologen enten tilbringer en lengre periode i samfunnet man studerer, for eksempel i en landsby, i en bedrift eller i en subkultur, og er med på studieobjekten i deres gjøremål. Derfor er det å studere sosialantropoligi på Bali enn unik måte å få tilegne seg kunnskap om faget på ettersom man bor der.

Målet er å forsøke å forstå samfunnet innenfra, eller fra de vi studerer sitt eget ståsted og perspektiv. På den måten kan skikker og tradisjoner som ved første øyensyn fortoner seg som merkelig og uforståelige, etterhvert fremstå som meningsfylte og logiske. I løpet av studiet på Bali får du prøvd deg på å gjøre et minifeltarbeid, der du fordyper seg i et tema som har med Bali å gjøre.

Stadig flere bransjer ser nytten av sosialantropologisk kunnskap, og du finner antropologer i et bredt spekter av stillinger. Relevante arbeidsområder er innen integrerings- og utviklingsspørsmål, som konsulenter og forskere. Mange antropologer jobber med undervisning og formidling, i skolen og på universiteter og høyskoler. Du finner også antropologer i interesserorganisasjoner, helse- og sosialomsorgen, og offentlig forvaltning. Sosialantropologer jobber også i det private næringslivet som konsulenter.

Studiene leveres av Udayana universitet, og du får 30 studiepoeng ved bestått eksamen. Det er Udayana University som er ansvarlig for faglig innhold og gjennomføring av studiet. Dette betyr at både undervisningen og eksamen er på engelsk. Studiepoengene du får kan brukes videre i en bachelorgrad i Norge.

Studiets moduler:
• Introduction to Social Anthropology
• The Ethnography of South East Asia
• The Anthropology of Tourism and Globalisation

Eksamen vil bli gjennomført på studiestedet før hjemreise, hvor du vil bli testet i både skriftlig eksamen, semesteroppgave og hjemmeeksamen.

Studiesteder

Bali